:-)

 Tradiční čínská medicína je tu 5000 let, západní medicína 150 let, které dáte přednost?

Neexistují zázračné produkty a byliny, zázrak je naše tělo a když mu dáte co potřebuje, tak se pak dějí zázraky, takže začátek i konec nemocí je v naší hlavě

Tip
Co Vás trápí?
POZOR AKCE - REGISTRACE ZDARMA !!
Nakupujte se slevou!

Má Vaše objednávka vyšší hodnotu ( cca nad 800,- )?

Máte v plánu nakupovat tyto produkty několikrát do roka?

Pak se Vám vyplatí stát se členem!

 

 

Nyní máte možnost využít AKCI a získat IMUNPACK v hodnotě  3285,- za 1,- !

Více info zde : http://okg-family.cz/upload/439.pdf

 

Akce trvá od 1.9. 2015 - 30.11. 2015. Můžete využít rovnou přes tento odkaz - http://prozdravi.usedmikrasek.cz/registrace.html

Bližší info ráda poskytnu, případně pomůžu vyplnit.

OKG a Krtek

OKG podporuje nadační fond dětské onkologie Krtek

Zatočte se zácpou

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou platné výhradně pro e-shop http://prozdravi.usedmikrasek.cz/
Provozovatel:

Veronika Skalová
Nezávislý distributor OKG s.r.o
Autorizovaný prodejceč. 03-001350
Březůvky 204
763 45
IČO: 74865161


Živnost je zapsána pod Magistrátem města Zlína na tamnějším ŽÚ / 2238/2009/zin/4


Součástí obchodních podmínek jsou reklamační, přepravní a platební podmínky.

Objednávky

Veškeré objednávky, provedené v našem e-shopu http://prozdravi.usedmikrasek.cz, jsou považovány za závazné, změny v objednávce je možné provést na e-mailu: usedmikrasek@gmail.com nebo výhradně na telefonním čísle: 739 066 327739 066 327.

Při odslání objednávky každý kupující souhlasí s obchodními podmínkami, jejichž součástí je také reklamační řád.

Objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy. V okamžiku převzetí zboží kupujícím, se tento návrh kupní smlouvy stává platnou kupní smlouvou a také od okamžiku převzetí, přechází vlastnické právo na kupujícího.

Objednávka z http://prozdravi.usedmikrasek.cz je takřka ihned přijata. O potvrzení, či expedici objednávky budete informování e-mailem.

Expedice, dodací lhůty naleznete zde: http://prozdravi.usedmikrasek.cz/jak-nakupovat.html

Platby za dopravu

Balné si neúčtujeme, při objednání nad 3000,- Kč hradíme poštovné za kupujícího.

Platební podmínky

a) převodem na účet
- Celkovou sumu za zboží a platby za dopravu na bankovní účet:
670100-2205304402/6210
Banka: mBank

- po převodu z bankovního účtu lze zboží za poštovné 99,- zaslat i na Slovensko IBAN: CZ8862106701002205304402


Jako variabilní symbol uvádí kupující číslo objednávky.

b) dobírka
- cenu zboží a platby za dopravu hradí kupující při dodání zboží.

Zboží zasíláme poštou
Březůvky 204, 763 45 Březůvky - a to pouze díky předchozí domluvě mezi kupujícím a prodávajícím

Adresa není kamenným obchodem.

Reklamační podmínky

Prodávájící poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Po obdržení zásilky zboží zkontrolujte, zda nemá vady a zda souhlasí zboží se zbožím uvedené na faktuře.

V případě poškození v průběhu dopravy, nese zodpovědnost dopravce. V tomto případě oznamte tuto skutečnost přepravci nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží. Po uplynují 24 hodin, nelze dle platného reklamační řádu České pošty, reklamaci uznat. Pokud je balík viditelně poškozen, kupující je povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě, taktéž do 24 hodin od doručení zboží. V případě této skutečnosti, je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

Kupující uplatňuje o zjištěných vadách zboží písemným oznámením na e-mailovou adresu: http://prozdravi.usedmikrasek.cz, kde musí být uvedeno: jméno a příjmení kupujícího, adresa, telefon, číslo objednávky (daňového dokladu), podrobný popis problému a jak tento problém vznikl.

Poté prodávající, po obdržení oznámení o závadách, podle bodu reklamačního řádu informuje kupujícího o následném postupu.

Pro možnost uplatnění reklamace je nutné, aby byl kupující schopen předložit fakuturu o nakoupeném zboží v e-shopu http://prozdravi.usedmikrasek.cz.

V případě, že zboží bylo přepravováno doručovací službou, tudíž není v kompetenci zákazníka doručit zboží osobně, je kupující povinen zabalit zboží do originálního obalu. V případě, že jej již nemá, je povinen na vlastní náklady zajistit obal nový, který bude vyhovovat bezpečnému přepravení zboží. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně zabaleného zboží při přepravě, nemusí být reklamace uznána. Doporučujeme veškeré zboží, které vracíte, posílat jako křehký balík, pro zajištění maximální bezpečnosti přepravy.

Výrobeky jsou doplňky stravy, v žádném případě nenahrazují léky. O.K.G., s.r.o. neručí za následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.)

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnu od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Od kupní smlouvy též nelze odstoupit při osobním odběru zboží. Zboží, které vracíte zasílejte po domluvě běžnou balíkovou službou.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky, kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v obchodě internetové prodejny Pro zdraví, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tyto data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi. Provozovatel Veronika Skalová je zaregistrován na úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem: 00040851
Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.
Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.4.2009. Změny vyhrazeny.